De Blauwe Hengst is een opleidings- en behandelcentrum voor paarden. Onze specialisaties zijn Manuele Lymfe Drainage en Voeding volgens de Klinische Psycho Neuro Endocrino Immunologie.

We behandelen paarden en ontwikkelen kPNI therapie concepten. kPNI is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde natuurgeneeskundige specialisatie. Hierbij wordt gekeken naar de psychologische, neurologische, endocrinologische of immunologische verstoringen. Elke verstoring heeft invloed op bepaalde biochemische processen in een paard.

Manuele Lymfe Drainage kan ingezet worden om een groot aantal ziektebeelden te behandelen en herstel te ondersteunen. Doordat lymfe drainage invloed heeft op meerdere orgaansystemen is het breed inzetbaar. Lymfe drainage wordt door de meeste paarden als zeer prettig ervaren.

Omdat MLD een op zichzelf staand vakgebied is, heeft de Blauwe Hengst hier een aparte website over: www.paardenlymfedrainage.nl

Daarnaast willen we door middel van cursussen, themadagen, sessies en workshops onze visie, kennis en ervaring met je delen. Waarmee we je vooral willen inspireren om anders naar de gezondheid en het welzijn van paarden te gaan kijken!

In ons werk met paarden gaat het over bewust "Zijn". In de persoonlijke sessies gaat het om contact. Contact maken van mens naar paard en van paard naar mens. Hoe ontstaat dit? Van waaruit maak je contact?  De vorm en inhoud van contact is telkens anders. Het is een dynamisch proces. Een proces waarin je ziet wat jouw eigen patronen zijn in contact maken en verbinden. Verbinden met de ander  (paard of mens) en verbinden met jezelf. Als je samen met paarden durft te kijken naar jezelf zul je een prachtige ontdekkingsreis maken. Je leert jezelf beter kennen en gaat op zoek naar je authentieke kracht!