Gemmo therapie is een bijzondere vorm van de fytotherapie (kruidengeneeskunde). Voor de bereiding van gemmo preparaten worden plantendelen in de groeifase gebruikt: zoals knoppen, toppen, kiemen en loten.

Omdat de plantendelen aan het begin van de groei geoogst worden, is de biologische activiteit erg groot. Zo zitten ze vol hormonen, aminozuren en enzymen, er zitten zelfs stoffen in die in de volgroeide plant niet meer aanwezig zijn. De werking van gemmo’s is dan ook niet vergelijkbaar met traditionele fytotherapeutische middelen.

De werking van gemmo preparaten richt zich op het verwijderen van gifstoffen uit het lichaam en op de opbouw c.q. stimulatie en regulatie van specifieke organen of orgaansystemen. Gemmo preparaten werken zowel op fysiek, als op psychisch emotioneel niveau.

Iedere gemmo heeft een eigen aangrijppunt, c.q. doelorgaan of systeem. Op dit systeem of orgaan werkt een gemmo op drie niveaus: 1. detox, 2. regulatie, 3. groeistimulans (regeneratie, groei en beweging).

Alle gemmo preparaten werken dus als drainagemiddel. Ze stimuleren actief de detoxificatie (de afvoer van gifstoffen) van het lichaam. Dit is een belangrijke eigenschap die maakt dat gemmo therapie vaak ingezet kan worden. Pesticiden, inentingen, kunstmest,  antibiotica, uitlaatgassen, geneesmiddelen, chemische bestrijdingsmiddelen, supplementen met inferieure verbindingen, etc. maken dat paarden ongemerkt een te groot aantal gifstoffen binnen krijgen. Gifstoffen belemmeren het normale functioneren van cellen. Een stapeling van gifstoffen zorgt voor een situatie in het lichaam waarbij er een hele reeks klachten en aandoeningen kan ontstaan.

Naast deze werking heeft iedere gemmo een specifiek doelorgaan waar het zijn werking op richt, zowel qua drainage als qua regulatie, opbouw en stimulatie. Een breed werkend middel dus!

Gemmo therapie is in te zetten als zelfstandige methode maar werkt ook mooi als aanvulling op bijna iedere andere therapievorm. Het is een prachtige ondersteuning bij o.a. Manuele Lymfe Drainage, sportmassage, fysiotherapie, osteopathie, etc.

Voor diegene die een beetje thuis zijn in de biochemie (of in de kPNI): er zijn zelfs gemmo's die HPA (stress), HPT (schildklier) en HPG (hormoon) -assen reguleren. En dat maakt gemmo therapie een zeer interessante aanvulling op iedere stal apotheek.

Wil je meer over dit onderwerp weten schrijf je dan in voor onze themadag over Gemmo Therapie of neem contact met ons op.